Μετά την προκήρυξη για την κάλυψη δύο μόνιμων θέσεων ιατρών με ειδικότητα καρδιολόγου στο Νοσοκομείο Καλύμνου, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ.Μάνος Κόνσολας, προχώρησε σε μια νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας να καλυφθούν κατά προτεραιότητα στις επόμενες προκηρύξεις που θα εκδοθούν εντός του 2024 οι θέσεις παθολόγου και ακτινολόγου.

«Είναι σαφές ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς παθολόγους, από τη στιγμή, μάλιστα,που στο τέλος Μαρτίου το νοσοκομείο θα μείνει με ένα μόνο παθολόγο.

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου και ο αξονικός τομογράφος λειτουργούν με ένα μόνο επικουρικό ακτινολόγο», τονίζει ο κ. Κόνσολας.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να  προκηρυχθούν:  

Δύο μόνιμες θέσεις παθολόγων

Δύο μόνιμες θέσεις ακτινολόγων

Αναφέρει, επίσης, ότι το νοσοκομείο Καλύμνου εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, αλλά και των όμορων νησιών και αποτελεί μία από τις  πλέον υποστελεχωμένες δομές υγείας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της νέας κοινοβουλευτικής παρέμβασης του κ. Κόνσολα για το Νοσοκομείο Καλύμνου.

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου2024

                                                                                               ΑΠ: 3745/13/03/2024

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση με συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών του Νοσοκομείου Καλύμνου»

Κύριε Υπουργέ,

Το Νοσοκομείο Καλύμνου είναι από τις πλέον υποστελεχωμένες δομές υγείας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές.

Πρέπει να τονιστεί ότι είναι ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, αλλά και των όμορων νησιών.

Στην τελευταία προκήρυξη υπήρξε μέριμνα από το Υπουργείο Υγείας προκηρύχθηκαν δύο θέσεις καρδιολόγων.

Με δεδομένο, όμως, ότι τα προβλήματα λειτουργίας, που οφείλονται στην υποστελέχωση του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες, είναι πιεστικά θα πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα στις επόμενες προκηρύξεις που θα εκδοθούν εντός του 2024 οι θέσεις παθολόγου και ακτινολόγου.

Είναι σαφές ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς παθολόγους, από τη στιγμή μάλιστα που στο τέλος Μαρτίου το νοσοκομείο θα μείνει με ένα μόνο παθολόγο.

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου και ο αξονικός τομογράφος λειτουργούν με ένα μόνο επικουρικό ακτινολόγο.

Συνεπώς θα πρέπει να προκηρυχθούν :  

Δύο μόνιμες θέσεις παθολόγων

Δύο μόνιμες θέσεις ακτινολόγων

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Με δεδομένο τον προγραμματισμό για 6.500 προσλήψεις στο χώρο της δημόσιας υγείας, ποιος είναι ο προγραμματισμός για την κάλυψη μόνιμων θέσεων ιατρών στο νοσοκομείο Καλύμνου στις επόμενες προκηρύξεις εντός του 2024;

2. Προτίθεται να συμπεριλάβει την προκήρυξη δύο μόνιμων θέσεων παθολόγων και αντίστοιχα δύο θέσεων ακτινολόγων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου