Μια μεγάλη βεντάλια πρωτοβουλιών ξεδίπλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο κ. Κόνσολας κατέθεσε μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη πρόταση για τα ζητήματα που θα αναδειχθούν μέσα από την λειτουργία της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει:

 

1ον: Τα  Σχέδια αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές όπως η Θεσσαλία, ο Έβρος και η Ρόδος.

2ον: Η ανάγκη μιας ευρείας μεταρρύθμισης στη λειτουργία και στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των νησιωτικών δήμων. Μια γενναία και ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα στηρίξει τη λειτουργία των νησιωτικών δήμων, οι ιδιαιτερότητες των οποίων είναι δεδομένες.

3ον: Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων ως μοχλών περιφερειακής ανάπτυξης. Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων μπορεί να συμβάλλει στη μετατροπή περιφερειών  σε σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση στην περιοχή της Μεσογείου, να περιορίσει το brain drain πανεπιστημιακών και φοιτητών, να δώσει ώθηση στην έρευνα, να συμβάλλει στη βελτίωση των κρατικών πανεπιστημίων μέσα από την άμιλλα και τον ανταγωνισμό και να δώσει τη δυνατότητα πολλαπλών διαθέσιμων επιλογών στους φοιτητές.

4ον: Το  πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών, με ακτομηχανικές μελέτες σε όλες τις παράκτιες  περιοχές αλλά και νέους κανόνες για την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές, όπως και παρεμβάσεις στη θάλασσα, με φυσικούς τρόπους, για να περιοριστεί η επέκταση της στην ξηρά.

5ον: Η περιφερειακή διάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, με την αντιστοίχιση των υγειονομικών περιφερειών  με τις υφιστάμενες δεκατρείς διοικητικές Περιφέρειες, γεγονός που σημαίνει ότι από 7 πρέπει να γίνουν 13 και παράλληλα να υπάρξει συμμετοχή της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στο σχεδιασμό και στη λειτουργία των δομών υγείας κάθε περιφέρειας.

6ον: Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασία στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού με την ένταξη των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα μετεωρολογικά δεδομένα αλλά και νέα αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα για την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων όπως και εκπαίδευση στελεχών της αυτοδιοίκησης.

7ον: Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιφέρειες που η τοπική οικονομία εξαρτάται από τον τουρισμό, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

8ον: H επανεξέταση, κάτω από τις νέες συνθήκες, του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης.

To Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων έχει 10ετή διάρκεια (έως το 2030), προβλέπει τη δάσωση και αναδάσωση συνολικής έκτασης 500.000 στρεμμάτων που έχουν καεί, θα εμπλουτίσει τα δάση μας με 30 εκατομμύρια πιστοποιημένα δέντρα και θα χρηματοδοτηθεί με 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μαζί με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου ο συνολικός προϋπολογισμός για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων θα φτάσει περίπου τα 700 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030.

 

9ον: Η δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων στις Περιφέρειες ώστε να είναι βιώσιμη η λειτουργία των υδροπλάνων στην Ελλάδα.

10ον: Η Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας των περιφερειών.

11ον: Κλιματική αλλαγή και ανθρωπιστική διαχείριση στο πεδίο: η συμβολή των τοπικών κοινοτήτων και της εκπαίδευσή τους.

Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας, κατέθεσε εκ νέου την πρότασή του για τη  δημιουργία αυτόνομης Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Βουλής, προκειμένου να προωθηθούν σημαντικά αναπτυξιακά ζητήματα για αυτές τις περιοχές, η οποία είχε ευρεία αποδοχή.