Μια σημαντική πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας,  προκειμένου να ενισχυθούν τα εργαστήρια πληροφορικής Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο κ. Κόνσολας πρότεινε την επέκταση του προγράμματος με τα κουπόνια ψηφιακής μέριμνας, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και με τη δέσμευση ότι η χρήση τους θα γίνει για την αγορά υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα διατεθεί στα σχολεία.

Παράλληλα, προτείνει την απαλλαγή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το ΦΠΑ για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως ισχύει και για τις επιχειρήσεις.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει ότι ο εξοπλισμός που διαθέτουν πολλά εργαστήρια πληροφορικής στα σχολεία μας είναι παλαιάς τεχνολογίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι ανενεργός λόγω παλαιότητας ή βλαβών.

Με δεδομένες τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουν οι δήμοι και οι σχολικές επιτροπές για να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα, το βάρος πέφτει στους κατά τόπους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων που προσπαθούν να βρουν τους πόρους για να ενισχύσουν τις υποδομές των σχολείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο Μάνος Κόνσολας εκτιμά ότι η πρόταση για τη διανομή κουπονιών ψηφιακής μέριμνας στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, λειτουργεί προς τη θετική κατεύθυνση και δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύγχρονο εξοπλισμό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης του Μάνου Κόνσολα προς την Υπουργό Παιδείας.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021

Α.Π.: 1123/12.11.2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κυρία Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: «Επέκταση του προγράμματος των κουπονιών ψηφιακής μέριμνας για να καταστούν δικαιούχοι και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων»

Κυρία Υπουργέ,

Το πρόγραμμα που υλοποίησαν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τη χορήγηση στους μαθητές κουπονιών ψηφιακής μέριμνας προκειμένου να προμηθευτούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως, έχει αποτιμηθεί θετικά από όλους.

Οι δράσεις αυτές έχουν ένα αδιαμφισβήτητο κοινωνικό πρόσημο ενώ συμβάλλουν στη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των υποδομών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και των εργαστηρίων πληροφορικής  των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με νέο και σύγχρονο εξοπλισμό.

Σήμερα, ο εξοπλισμός που διαθέτουν πολλά εργαστήρια πληροφορικής στα σχολεία μας είναι παλαιάς τεχνολογίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι ανενεργός λόγω παλαιότητας ή βλαβών.

Με δεδομένες τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουν οι δήμοι και οι σχολικές επιτροπές για να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα, το βάρος πέφτει στους κατά τόπους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων που προσπαθούν να βρουν τους πόρους για να ενισχύσουν τις υποδομές των σχολείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Μία πρόταση που θα μπορούσε να δώσει διέξοδο είναι η επέκταση του προγράμματος με τα κουπόνια ψηφιακής μέριμνας, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων με τη δέσμευση ότι η χρήση τους θα γίνει για την αγορά υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα διατεθεί στα σχολεία.

Θα μπορούσαν, επίσης, να έχουν και απαλλαγή από το ΦΠΑ για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως ισχύει και για τις επιχειρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται ο Κύριος και η Κυρία Υπουργός

  1. Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να επεκτείνει το πρόγραμμα των κουπονιών ψηφιακής μέριμνας προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων για να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των σχολείων;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην απαλλαγή από το ΦΠΑ για την αγορά υπολογιστών των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, όπως ισχύει και για τις επιχειρήσεις;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου