Το κίνδυνο δήμευσης ή απαξίωσης της περιουσίας των πολιτών της Δωδεκανήσου από τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τους δασικούς χάρτες, επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, ο οποίος κατέθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Όπως αποκαλύπτει ο κ.Κόνσολας, οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις μόνο για τα αναμορφωμένα τμήματα των δασικών χαρτών και μόνο ως προς τα τμήματα, για τα οποία δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων.

Με αυτό τον τρόπο, ένας πολίτης στα Δωδεκάνησα, που δεν είχε υποβάλει αντιρρήσεις στο αρχικό στάδιο, χάνει το δικαίωμα να υποβάλλει τώρα.

Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύει, είτε να δει την περιουσία του να περνάει στο δημόσιο, είτε να την δει να απαξιώνεται χαρακτηριζόμενη ως δασική, γεγονός που λειτουργεί ανασχετικά στην αξιοποίηση της.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει, ότι η κυβέρνηση ορθά αναγνώρισε την ανάγκη αναμόρφωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα, από τη στιγμή που στο αρχικό στάδιο πάνω από το 80% των εκτάσεων σε Πάτμο και Σύμη, είχαν χαρακτηριστεί ως δασικές.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να δει την πραγματικότητα και με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στα Δωδεκάνησα να επανεξετάσει η να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο αυτής της εγκυκλίου πριν την ανάρτηση των νέων δασικών χαρτών στο νομό.

«Κοινωνικοί , εθνικοί και αναπτυξιακοί λόγοι επιβάλλουν να μην απαξιωθεί η περιουσία των πολιτών της Δωδεκανήσου, να τους δοθεί το δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις , υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις απόψεις τους», αναφέρει σε δήλωση του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

ΑΠ 3559/26.1.2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ:  «Κίνδυνος δήμευσης ή απαξίωσης της περιουσίας των πολιτών της Δωδεκανήσου, από την εγκύκλιο για τους δασικούς χάρτες».

Κύριε Υπουργέ,

Η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί αναγκαίο βήμα , εφόσον βέβαια πριν έχουν ληφθεί υπόψη, οι ιδιαιτερότητες που υπήρχαν σε περιοχές, όπως τα Δωδεκάνησα, τις οποίες ορθότατα αναγνώρισε η Πολιτεία και εφόσον δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, να υποβάλλουν αντιρρήσεις ή αιτήματα διορθωτικού χαρακτήρα.

Στην περιοχή των Δωδεκανήσων λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κτηματολογίου και της μακρόχρονης ιταλικής κατοχής, κρίθηκε επιβεβλημένη η αναμόρφωση και η διόρθωση δασικών χαρτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την αρχική ανάρτηση, πάνω από το 80% των εκτάσεων σε Πάτμο και Σύμη χαρακτηρίστηκαν ως δασικές. 

Στα Δωδεκάνησα αναμένεται τις επόμενες μέρες η ανάρτηση των ανάρτηση των αναμορφωμένων και διορθωμένων χαρτών.

Πρόσφατα όμως το Υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα  « Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020», που υπογράφεται από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Αμυρά, στην οποία τίθενται νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής της εγκυκλίου, οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις μόνο για τα αναμορφωμένα τμήματα των δασικών χαρτών και μόνο ως προς τα τμήματα, για τα οποία δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων.

Ουσιαστικά δηλαδή ένας πολίτης στα Δωδεκάνησα , που δεν είχε υποβάλει αντιρρήσεις στο αρχικό στάδιο, χάνει το δικαίωμα να υποβάλλει τώρα.

Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύει, είτε να δει την περιουσία του να περνάει στο δημόσιο, είτε να την δει να απαξιώνεται χαρακτηριζόμενη ως δασική, γεγονός που λειτουργεί ανασχετικά στην αξιοποίηση της.

Είναι σαφές ότι η Πολιτεία οφείλει να δει την πραγματικότητα και με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στα Δωδεκάνησα, να επανεξετάσει ή να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο αυτής της εγκυκλίου πριν την ανάρτηση των νέων δασικών χαρτών.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν η εγκύκλιος που εκδόθηκε πρόσφατα έχει συνυπολογίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα Δωδεκάνησα αλλά και τα προβλήματα που καταγράφηκαν στην πρώτη φάση, με το χαρακτηρισμό του συνόλου σχεδόν των εκτάσεων σε Πάτμο και Σύμη, ως δασικών.
  2. Εάν προτίθεται να επανεξετάσει ή να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο της συγκεκριμένες εγκυκλίου που ουσιαστικά επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις μόνο ως προς τα αναμορφωμένα τμήματα των δασικών χαρτών, για τα οποία δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου