Την κινητοποίηση της Πολιτείας, αλλά και ερευνητικών κέντρων προκάλεσε η παρέμβαση του Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνου Κόνσολα, για την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της εισόδου και εξάπλωσης τοξικών ειδών ψαριών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και στο Νότιο Αιγαίο.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου είχε επισημάνει ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγεί τα τοξικά αυτά είδη στο Αιγαίο, συνιστώντας σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα, την αλιεία και τον τουρισμό μας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προκύπτει από έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου Υφυπουργού προς τον κ. Κόνσολα, αναπτύσσει δράσεις στις οποίες προβλέπονται μελέτες για τη χαρτογράφηση, την πρόληψη, τον έλεγχο ή την εξάλειψη των Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών, με ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των εγκεκριμένων πράξεων την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου «Προστασία της Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας από τα ΧΞΕ INVALIS» του προγράμματος INTE», στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει ως εταίρος μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ των άλλων εργασιών που προβλέπονται στη ΦΑΣΗ 2, είναι και η αξιολόγηση του τοξικού φορτίου του είδους λαγοκέφαλος.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η απάντηση του ΕΛΓΟ Δήμητρα που επισημαίνει ότι ο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στη χώρα μας ένα πρόγραμμα επικήρυξης του λαγοκέφαλου, αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζει η Κύπρος και η Τουρκία, με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ελέγχου των πληθυσμών του είδους αλλά και τη δυνατότητα αποζημίωσης του κλάδου της μικρής παράκτιας αλιείας, κάτι που αποτελούσε και πρόταση που είχε καταθέσει ο Μάνος Κόνσολας.

Τονίζεται ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις από μη ενδεδειγμένη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, ενώ θα πρέπει να καθοριστούν τρόποι ασφαλούς διαχείρισης των ποσοτήτων που θα αλιευτούν και να διερευνηθεί ποιες θα μπορούσαν να είναι δυνητικά οι δυνατότητες αξιοποίησης τους ( π.χ. για τη φαρμακευτική βιομηχανία και για ιατρικούς σκοπούς).