Με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης βόσκησης στα νησιά μας, είναι αναποτελεσματική, τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.
Με νέα πρωτοβουλία που ανέλαβε, καταθέτοντας σχετική πρόταση στην κυβέρνηση, ο κ. Κόνσολας προτείνει να επιβάλλονται ή να βεβαιώνονται πρόστιμα από την ειδική επιτροπή σε κάθε Δήμο.

Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Μάνος Κόνσολας, τονίζει ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγοπροβάτων, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος των καλλιεργειών και το φυτικού κεφαλαίου των αγροτών, προκαλούνται βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και τροχαία ατυχήματα, ενώ εγκυμονούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αφού τα λεγόμενα παραγωγικά ζώα που βόσκουν ανεξέλεγκτα, μπορεί να καταναλώνουν ακόμα και τοξικές τροφές.

Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, τονίζει τους λόγους, για τους οποίους είναι ανεπαρκές και αναποτελεσματικό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, αφού η Αστυνομία δεν έχει τη δυνατότητα, μέσα στα πολλαπλά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί να ταυτοποιεί τους ιδιοκτήτες των ζώων και να επιβάλει τα πρόστιμα.

Αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, ανήκει σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι είτε αδιαφορούν, είτε δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος που προκαλείται.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει, ότι σε κάθε Δήμο, υπάρχει μία τριμελής επιτροπή, η οποία έχει οριστεί με βάση το ν. 4056/2012 για την παρακολούθηση του προγράμματος περισυλλογής των ζώων από τους Δήμους.
Αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλλει τα πρόστιμα (κάτι που σημαίνει εκχώρηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας) ή να βεβαιώνει εγγράφως σε ποιον ανήκουν τα ζώα, τα οποία προκαλούν τις ζημιές για να επιβάλλουν τα πρόστιμα οι αστυνομικές αρχές, με βάση το άρθρο 38 του νόμου 4760/2020.

 

Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ 3924/5/02/2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Υπουργό Εσωτερικών
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης»

Κύριε Υπουργέ,

Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγοπροβάτων έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.
Έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος των καλλιεργειών και του φυτικού κεφαλαίου των αγροτών, υπάρχουν βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, προκαλούνται τροχαία ατυχήματα, ενώ εγκυμονούνται και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αφού τα λεγόμενα παραγωγικά ζώα που βόσκουν ανεξέλεγκτα, μπορεί να καταναλώνουν ακόμα και τοξικές τροφές.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο θεσμικό πλαίσιο, με φυσικό επακόλουθο κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος να είναι αναποτελεσματική.

Με την κατάργηση της αγροφυλακής ψηφίστηκε ο νόμος 4056/2012. Το άρθρο 17 του νόμου αυτού, καθιστά υπεύθυνους τους Δήμους για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων, κάτι που είναι ανέφικτο ιδιαίτερα για τους νησιωτικούς δήμους.

Είναι αδύνατο, επίσης, να ανατεθεί το συγκεκριμένο έργο σε εξωτερικό συνεργάτη αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Με το νόμο 4760/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα, θεσπίστηκαν διοικητικά πρόστιμα, τα οποία θα επιβάλλονται στους κτηνοτρόφους οι οποίοι προκαλούν ζημιές.

Ο συγκεκριμένος νόμος, όμως, είναι αδύνατο να εφαρμοστεί, από τη στιγμή που η αστυνομία, δεν έχει τη δυνατότητα να ταυτοποιήσει τον ιδιοκτήτη των ζώων, έχοντας και μια σειρά άλλων καθηκόντων. Άλλωστε, οι αστυνομικές αρχές είναι αυτές που επιβάλλουν το πρόστιμο.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, ανήκει σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι είτε αδιαφορούν είτε δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος που προκαλείται.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλουν να δουν την αναγκαιότητα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου.
Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να ταυτοποιούν τους ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων ζώων και είτε να επιβάλλουν οι ίδιοι τα πρόστιμα, είτε να βεβαιώνουν εγγράφως στις αστυνομικές αρχές σε ποιον ανήκουν τα ανεπιτήρητα ζώα.

Σε κάθε Δήμο υπάρχει μία τριμελής επιτροπή, η οποία έχει οριστεί με βάση το ν. 4056/2012 για την παρακολούθηση του προγράμματος περισυλλογής των ζώων από τους Δήμους.

Αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλλει τα πρόστιμα (κάτι που σημαίνει εκχώρηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας) ή να βεβαιώνει εγγράφως, σε ποιον ανήκουν τα ζώα, τα οποία προκαλούν τις ζημιές για να επιβάλλουν τα πρόστιμα οι αστυνομικές αρχές με βάση το άρθρο 38 του νόμου 4760/2020.

Διαφορετικά, δεν μπορεί να υπάρξει ανάσχεση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης βόσκησης και των κινδύνων που προκύπτουν, με το σημερινό ανεπαρκές, όπως αποδεικνύεται, νομοθετικό πλαίσιο.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Εάν προτίθενται, εκ των αρμοδιοτήτων τους, να προχωρήσουν στις προτεινόμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο,, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου