«Στο πλαίσιο ενός ανασχεδιασμού του μοντέλου πολιτικής προστασίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα που υπάρχει σε μικρά νησιά, όπως η Σύμη, με τη δημιουργία πυροσβεστικών κλιμακίων», επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με δεδομένο ότι η Σύμη αποτελεί ένα νησί με ισχυρή τουριστική ταυτότητα, που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, δεν μπορεί να είναι ανοχύρωτη σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών στα μικρά  νησιά συνδέεται με μια σημαντική παράμετρο: την γεωγραφική ασυνέχεια, που καθιστά δύσκολη την άμεση μετακίνηση δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος.

Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι τα πρώτα λεπτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τον περιορισμό και τον έλεγχο μιας πυρκαγιάς και για αυτό το λόγο, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης δύναμη και δομή στο νησί.

Υπενθυμίζει ότι στη θεομηνία του 2017, που έπληξε τη Σύμη, χρειάστηκε να μεταβούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο νησί από τη Ρόδο, μεταφορά που έγινε με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Σε περιπτώσεις, όμως, δυσμενών καιρικών συνθηκών αυτή η μεταφορά ενδέχεται να μην είναι δυνατή, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη δημιουργίας πυροσβεστικού κλιμακίου στο νησί.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ζήτημα της πυροπροστασίας στα μικρά νησιά, πρόκειται να συζητηθεί στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα και με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού, κ. Χρήστου Στυλιανίδη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022

Α.Π.: 3383/21-2-2022

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Σύμη»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών στα μικρά νησιά, συνδέεται με μια σημαντική παράμετρο: την γεωγραφική ασυνέχεια, που καθιστά δύσκολη την άμεση μετακίνηση δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος.

Όλοι, όμως, γνωρίζουμε ότι τα πρώτα λεπτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τον περιορισμό και τον έλεγχο μιας πυρκαγιάς.

Η Σύμη, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νησιού που δεν διαθέτει πυροσβεστικό κλιμάκιο, γεγονός που σημαίνει αδυναμία περιορισμού, αντιμετώπισης και ελέγχου μιας πυρκαγιάς τις πρώτες .κρίσιμες στιγμές.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Υπενθυμίζεται ότι στη θεομηνία του 2017, που έπληξε τη Σύμη, χρειάστηκε να μεταβούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο νησί από τη Ρόδο, μεταφορά που έγινε με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Σε περιπτώσεις, όμως, δυσμενών καιρικών συνθηκών αυτή η μεταφορά ενδέχεται να μην είναι δυνατή, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη δημιουργίας πυροσβεστικού κλιμακίου στο νησί.

Άλλωστε, η Σύμη, αποτελεί και ένα νησί με ισχυρή τουριστική ταυτότητα, που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.

Δεν μπορεί να είναι ανοχύρωτο σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο ενός ανασχεδιασμού του μοντέλου πολιτικής προστασίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα που υπάρχει σε μικρά νησιά, όπως η Σύμη, με τη δημιουργία πυροσβεστικών κλιμακίων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες που συνδέονται με τη νησιωτικότητα, προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στη Σύμη;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου