«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει, ότι μπορεί να κινείται με ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της πανδημίας σε υγειονομικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή για την επίλυση των προβλημάτων και των ελλείψεων που υπάρχουν στις δομές δημόσιας υγείας, σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Πάτμος. Πέρα από την κάλυψη των κενών θέσεων, χρειάζονται ευέλικτες και έξυπνες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων της δημόσιας υγείας στην Πάτμο», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας που κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Κόνσολας προτείνει:

1ον) Την προκήρυξη τριών θέσεων ιατρών, ειδικοτήτων ακτινολόγου και μικροβιολόγου, αλλά και της κενής θέσης επιμελητή, με ιατρό παθολόγο ή γενικής ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Πάτμου.

2ον) Να συμπεριληφθούν στο  χαρακτηρισμό ως άγονων περιοχών και οι προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων των αγροτικών γιατρών στην Πάτμο, προκειμένου να υπάρχουν αυξημένα κίνητρα.

3ον) Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές, να προχωρήσει η κυβέρνηση, σε νομοθετική ρύθμιση για τους αγροτικούς γιατρούς, που λήγει η θητεία τους και υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές, προκειμένου, είτε να παραταθεί ( εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι), είτε να καλύψουν κενά που υπάρχουν σε άλλες δομές υγείας στο ίδιο νησί ( όπως π.χ τα Κέντρα Υγείας).

 

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ4171/15/02/2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ : «Προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων στις δομές δημόσιας υγείας στην Πάτμο».

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Στις νησιωτικές περιοχές, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης των δομών δημόσιας υγείας. Πέρα από τις κενές θέσεις βασικών ειδικοτήτων που πρέπει να καλυφθούν, χρειάζονται ευέλικτες και ευφυείς  θεσμικές παρεμβάσεις, που προκύπτουν από την εμπειρία που υπάρχει, αλλά και υπαρκτές καταστάσεις στις δομές δημόσιας υγείας των νησιωτικών περιοχών.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η Πάτμος, που αντιμετωπίζει πρόβλημα υποστελέχωσης των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τόσο σε επίπεδο στελέχωσης του Κέντρου Υγείας όσο και των αγροτικών ιατρείων.

Η Πάτμος αποτελεί ένα νησί, που αποτελεί τουριστικό προορισμό, ενώ υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και τη χειμερινή περίοδο, για την κάλυψη των αναγκών των μονίμων κατοίκων και πολλές φορές και των κατοίκων όμορων, μικρότερων νησιών.

Η λήξη της θητείας ενός αγροτικού γιατρού, συνήθως προκαλεί σημαντικό πρόβλημα στην αναπλήρωση του, σε ότι αφορά στις νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, το Κέντρο Υγείας Πάτμου, έχει χαρακτηριστεί ως Κέντρο Υγείας άγονης περιοχής, προκειμένου να υπάρχει  παροχή οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου  που διορίζονται σε αυτά.

Η πρόβλεψη αυτή, πρέπει να επεκταθεί και στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων αγροτικών ιατρών και να συνδεθεί με κίνητρα για τους γιατρούς, που θα υπηρετήσουν στα αγροτικά ιατρεία της Πάτμου.

Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που προέχει η υγειονομική θωράκιση της χώρας, για τις νησιωτικές, ακριτικές περιοχές, θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας τους, στους αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν σε ένα νησί, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι, με την αξιοποίηση τους σε άλλες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, όπως το Κέντρο Υγείας.

Ταυτόχρονα το Κέντρο Υγείας Πάτμου, χρειάζεται άμεση ενίσχυση με ιατρούς ειδικοτήτων ακτινολόγου και μικροβιολόγου, αλλά και να καλυφθεί η κενή θέση επιμελητή με ιατρό παθολόγο ή γενικής ιατρικής ενώ θα πρέπει να ενταχθεί στην προκήρυξη και η κάλυψη δύο θέσεων οδηγών ασθενοφόρου , προκειμένου να καλύπτονται όλες οι βάρδιες.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

1.Εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει το χαρακτηρισμό ως άγονων περιοχών και για τις προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων των αγροτικών γιατρών στην Πάτμο;

  1. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές, προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τους αγροτικούς γιατρούς, που λήγει η θητεία τους και υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές, προκειμένου, είτε να παραταθεί ( εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι), είτε να καλύψουν κενά που υπάρχουν σε άλλες δομές υγείας στο ίδιο νησί ( όπως π.χ τα Κέντρα Υγείας)

3.Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για την κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Πάτμου.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου