Το Υπουργείο Οικονομικών, που έχει την αρμοδιότητα για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, δε θεωρεί ως εισόδημα και κατ’ επέκταση ως φορολογητέο ποσό τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ο νόμος 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12-7-2013) – και συγκεκριμένα το άρθρο 65 – αντικαθιστά το «οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα» με τις λέξεις «συνολικό οικογενειακό εισόδημα», στο οποίο δε συμπεριλαμβάνονται ως εισόδημα οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.  
 
Αντίθετα, ο ΟΓΑ, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα κατάταξης και έγκρισης των δικαιούχων του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων, λαμβάνει υπ’ όψιν τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ως εισόδημα, με αποτέλεσμα είτε να μειώνεται το ύψος του επιδόματος για τους δικαιούχους, είτε να απορρίπτονται εντελώς. Παράλληλα, πολλές πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες απορρίπτονται από τη δωρεάν διανομή τροφίμων λόγω του συνυπολογισμού των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων στα οικογενειακά τους εισοδήματα.
 
Επειδή οι αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Υπουργείο Οικονομικών ως εισόδημα, ούτε καν για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 
Επειδή η στήριξη του πρωτογενή τομέα κρίνεται ως προαπαιτούμενο για την ανάκαμψη της οικονομίας μας.
 
Επειδή οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωσή τους, προσφέροντας τα μέγιστα στην επίλυση του Δημογραφικού ζητήματος. 
 
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
 
1.Με βάση ποιο πλαίσιο ο ΟΓΑ συνυπολογίζει τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις ως οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων; 
 
2.Υπάρχει πρόθεση να αναδιαμορφωθεί η διαδικασία καταβολής των προαναφερθέντων επιδομάτων, έτσι ώστε να μην εξαιρούνται δικαιούχοι από την επαρχία απλά και μόνο επειδή στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα; 
 
3.Υπάρχει πρόθεση θέσπισης ρυθμίσεων για την εξαίρεση υπολογισμού των αγροτικών επιδοτήσεων ως οικογενειακό εισόδημα από τη διαδικασία διανομής τροφίμων; 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Εμμανουήλ Κόνσολας 
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Ελένη Μακρή