Σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις ζητά ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας για την τύχη τεσσάρων (4) ακινήτων, που έχει στην κατοχή της η ΕΤΑΔ στη Ρόδο και Κω, αλλά και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στα Δωδεκάνησα.

Τονίζει ότι στη Ρόδο και στην Κω, υπάρχουν ακίνητα του δημοσίου, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα, παρά το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί και προτάσεις από την αυτοδιοίκηση για την αξιοποίησή τους για κοινωφελείς σκοπούς, ενώ έχουν γίνει και προπαρασκευαστικές ενέργειες από άλλους φορείς, όπως η εκκλησία.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται σε 4 συγκεκριμένα ακίνητα:

1ον) Το ακίνητο της πρώην Νομαρχιακής Έπαυλης στη Ρόδο και του περιβάλλοντος χώρου, για το οποίο υπάρχει σχεδιασμός και προοπτική για τη δημιουργία Πανορθόδοξου Κέντρου, αλλά και για την ανέγερση του νέου Μητροπολιτικού Ναού του Πολιούχου της Ρόδου , Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου.

2ον) Το κτίριο του πρώην στρατολογικού γραφείου Ρόδου, που έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου και παραμένει αναξιοποίητο εδώ και πολλά χρόνια.

3ον) Το κτίριο που στέγαζε την 80η ΑΔΤΕ στην παραλία της Κω, στη συμβολή των οδών Ακτή Κουντουριώτου και Θεμιστοκλέους. Έχει κατατεθεί επανειλημμένως αίτημα από το Δήμο Κω για την παραχώρησή του προκειμένου να αξιοποιηθεί για πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς.

4ον) Το ακίνητο έκτασης 70.000 τ.μ στην παραλία της Κω, με Α.Β.Κ 963 (Κ.Μ 2708 γαιών Κω εξοχής), στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου για το οποίο ζητείται η παραχώρηση του από το Δήμο για να μετατραπεί σε χώρο αναψυχής και αθλητισμού.

«Όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ή πρόταση, η Πολιτεία και η ΕΤΑΔ θα μπορούσαν να εξετάσουν προτάσεις της αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας για την αξιοποίηση και ανάδειξη αυτών των ακινήτων»,

επισημαίνει ο κ.Μάνος Κόνσολας που εκτός των άλλων ζητά και αναλυτικά στοιχεία για τα δημόσια ακίνητα στα Δωδεκάνησα, που η ΕΤΑΔ προχώρησε ή πρόκειται να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την πώληση ή τη μακροχρόνια εκμίσθωση τους καθώς και τι έσοδα έχουν προκύψει από αυτά.

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ 4356/19.2.2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση ακινήτων της ΕΤΑΔ στη Ρόδο και Κω για κοινωφελείς σκοπούς».

 

Κύριε Υπουργέ,

Στη Ρόδο και στην Κω, υπάρχουν ακίνητα του δημοσίου, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα, παρά το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί και προτάσεις από την αυτοδιοίκηση για την αξιοποίησή τους για κοινωφελείς σκοπούς, ενώ έχουν γίνει και προπαρασκευαστικές ενέργειες από άλλους φορείς, όπως η εκκλησία.

Συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερα (4) ακίνητα, που έχουν περιέλθει στην ΕΤΑΔ, για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις όπως:

1ον) Το ακίνητο της πρώην Νομαρχιακής Έπαυλης στη Ρόδο και του περιβάλλοντος χώρου, για το οποίο υπάρχει σχεδιασμός και προοπτική για τη δημιουργία Πανορθόδοξου Κέντρου αλλά και για την ανέγερση του νέου Μητροπολιτικού Ναού του Πολιούχου της Ρόδου , Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου.

2ον) Το κτίριο του πρώην στρατολογικού γραφείου Ρόδου, που έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου και παραμένει αναξιοποίητο εδώ και πολλά χρόνια.

3ον) Το κτίριο που στέγαζε την 80η ΑΔΤΕ στην παραλία της Κω, στη συμβολή των οδών Ακτή Κουντουριώτου και Θεμιστοκλέους. Έχει κατατεθεί επανειλημμένως αίτημα από το Δήμο Κω για την παραχώρησή του προκειμένου να αξιοποιηθεί για πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς.

4ον) Το ακίνητο έκτασης 70.000 τ.μ στην παραλία της Κω, με Α.Β.Κ 963 (Κ.Μ 2708 γαιών Κω εξοχής), στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου, για το οποίο ζητείται η παραχώρησή του από το Δήμο για να μετατραπεί σε χώρο αναψυχής και αθλητισμού.

Αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ή πρόταση, η Πολιτεία και η ΕΤΑΔ θα μπορούσαν να εξετάσουν τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας για την αξιοποίηση και ανάδειξη αυτών των ακινήτων.

Απαιτούνται σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις για τις προθέσεις της Πολιτείας και της διοίκησης της ΕΤΑΔ για τα 4 αυτά ακίνητα.

Το ίδιο ισχύει και για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου στα Δωδεκάνησα, που έχουν περιέλθει εδώ και πολύ καιρό στην κυριότητα της ΕΤΑΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Ποιες είναι οι προθέσεις της Πολιτείας και της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση των τεσσάρων αυτών ακινήτων και κάτω από ποιους όρους προτίθενται να τα παραχωρήσουν στην αυτοδιοίκηση.

2. Για ποια δημόσια ακίνητα στα Δωδεκάνησα η ΕΤΑΔ προχώρησε ή πρόκειται να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την πώληση ή τη μακροχρόνια εκμίσθωση τους και τι έσοδα έχουν προκύψει από αυτά;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου