Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατέθεσε επτά (7) συγκεκριμένες προτάσεις  για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ταξί στην κατεύθυνση της στήριξης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας του κλάδου.

Οι προτάσεις του κ. Κόνσολα είναι οι εξής:

1ον: Κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας (νόμοι και υπουργικές αποφάσεις) που διέπουν τη λειτουργία του κλάδου.

2ον: Διαμόρφωση ενός νέου και σύγχρονου κανονισμού λειτουργίας για τα ταξί, σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου.

3ον: Επιβολή κανόνων  στη λειτουργία των πλατφορμών, που δραστηριοποιούνται  στον τομέα των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα. Εάν δεν καταβάλλουν τις φορολογικές εισφορές (λόγω του ότι δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα), δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

4ον: Κανόνες για τη λειτουργία των ΕΙΧ με οδηγό. Θα πρέπει να καθιερωθεί ειδικό μητρώο για την καταγραφή τους αλλά και να θεσπιστεί υποχρέωση ανάρτησης της σύμβασης μεταφοράς στην πλατφόρμα του Υπουργείου, σε πραγματικό χρόνο και πριν αυτή πραγματοποιηθεί και όχι κατόπιν εορτής.

5ον: Με δεδομένο ότι η ηλεκτροκίνηση απαιτεί χρόνο και τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών θα πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα να εξεταστεί η λύση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (φιλικών προς το περιβάλλον) και να διαμορφωθούν προγράμματα χρηματοδότησης για οχήματα που θα χρησιμοποιούν εναλλακτικό καύσιμο.

6ον:  Διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα δίνει φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ταξί να συστήνουν από κοινού εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.

7ον: Έκδοση Υπουργικών αποφάσεων για τα 7θέσια-9θέσια των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης, Επτανήσων και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Μάνου Κόνσολα προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

25.09.2023, ΕΡΩΤΗΣΗ_Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των ταξί στην κατεύθυνση της στήριξης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας του κλάδου