Θετικό αποτέλεσμα είχε η πρόταση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διαμορφωθούν επιδοτούμενα προγράμματα για την κατασκευή ηλεκτροφόρων φρακτών χαμηλής τάσης για την προστασία των καλλιεργειών από τα ελάφια στη Ρόδο.

Σε έγγραφη απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σταμενίτη προς τον κ. Κόνσολα, αναφέρεται ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 συμπεριλήφθηκε παρέμβαση που αφορά στην ηλεκτροφόρο περίφραξη των καλλιεργειών σε περιοχές που αποτελούν βιότοπους του ελαφιού και άλλων άγριων ζώων.

Η παροχή της οικονομικής στήριξης στους αγρότες γίνεται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στη βάση  καταβληθεισών δαπανών από τον δικαιούχο και ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης.

Επισημαίνεται ότι στην πρότασή του για την προστασία των καλλιεργειών από τα ελάφια, ο Μάνος Κόνσολας είχε θέσει και άλλα ζητήματα, όπως:

– Η επικαιροποίηση των ενίσχυση των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για τα έργα περίφραξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Δασαρχείο.

– Η δημιουργία δεξαμενών με νερό και χώρων τροφής, μακριά από αγροτικές καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές, με τη χρηματοδότηση και μέριμνα του οργανισμού φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

– Η δημιουργία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, πάρκων ελαφιών που θα είναι προστατευμένα και επισκέψιμα για το κοινό στις περιοχές Άγιος Σουλάς, Θάρρι, Ασκληπιό, Απολακκιά και στην ευρύτερη περιοχή του Φράγματος Γαδουρά.

– Η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιώνονται οι αγρότες για τις ζημιές που προκαλούνται από τα ελάφια με νέο προϋπολογισμό για τις αποζημιώσεις, σαφή προσδιορισμό των ζημιών από τα ελάφια και κατηγοριοποίηση των αποζημιώσεων σε μονοετείς Καλλιέργειες, πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες και  αγροτικές καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου τις οποίες οι παραγωγοί ασφαλίζουν στον ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, ο Μάνος Κόνσολας επιμένει για την αναγκαιότητα ίδρυσης Τοπικού Φορέα Διαχείρισης για τα ελάφια στη Ρόδο που θα μπορεί να αναλαμβάνει δράσεις για τον έλεγχο του πληθυσμού και την προστασία των ελαφιών, ζήτημα για το οποίο είχε δεσμευτεί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Περιβάλλοντος.