Σε μια νέα σημαντική παρέμβαση προχώρησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητώντας να θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους στην προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, περιλαμβάνει 25.000 νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών κ.α.

Η συγκεκριμένη δράση είναι οκτάμηνης διάρκειας και δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. Δηλαδή, στις προκηρύξεις των τεσσάρων προηγούμενων χρόνων.

«Για μεγάλους δήμους και αστικές περιοχές, η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι εύλογη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους ανέργους να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, όμως, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ουσιαστικά τους αποκλείει.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για περιοχές με μικρό πληθυσμό, η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκλείει τη συμμετοχή πολιτών από τους συγκεκριμένους δήμους εφόσον συμμετείχαν στις προηγούμενες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει αρνητικό αντίκτυπο και στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους που αξιοποιούν το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους δημότες τους.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να εξαιρεθούν οι δημότες των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων από τη διάταξη, σύμφωνα με την οποία, στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας δεν μπορούν να συμμετέχουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας για τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Εργασίας.

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022

Α.Π.: 2128/11/01/2022

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: «Ειδικό καθεστώς για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους στην προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ περιλαμβάνει 25.000 νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών κ.α.

Η συγκεκριμένη δράση είναι οκτάμηνης διάρκειας και δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Εάν για μεγάλους δήμους και αστικές περιοχές, η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι εύλογη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους ανέργους να ενταχθούν στο πρόγραμμα, για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ουσιαστικά τους αποκλείει.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για περιοχές με μικρό πληθυσμό, η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκλείει τη συμμετοχή πολιτών από τους συγκεκριμένους δήμους εφόσον συμμετείχαν στις προηγούμενες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο και στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους που αξιοποιούν το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους δημότες τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να εξαιρέσει τους δημότες των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων από τη διάταξη, σύμφωνα με την οποία στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας δεν μπορούν να συμμετέχουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας για τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου