Σημαντικά αποτελέσματα έφερε η παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα για την κατασκευή αγροτικών δρόμων στη Ρόδο.

Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σταμενίτη, προς τον κ. Κόνσολα, στη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», έχουν ενταχθεί έργα για αγροτικούς δρόμους στις δημοτικές ενότητες Αφάντου, Αρχαγγέλου και Καλυθιών συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Το επόμενο βήμα θα είναι η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του εργολάβου που θα αναλάβει το έργο.

Με δεδομένο ότι ο κ. Κόνσολας, εκτός από την ανάγκη κατασκευής αγροτικών δρόμων, είχε αναφερθεί και στην ανάγκη αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, ο Υφυπουργός γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της περιόδου 2023-2027, θα υπάρξει πρόσκληση για την ένταξη και  συγχρηματοδότηση υποδομών εγγείων βελτιώσεων και έργων στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα η Περιφέρεια να υποβάλλει σχετικές προτάσεις χρηματοδότησης για έργα.

Στην παρούσα φάση και μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το LEADER, εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα ύδρευσης εντός οικισμών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση από την αρμόδια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) σχετικής πρόσκλησης και τα έργα να έχουν ωριμότητα και να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2025.