Την έκδοση νέας προκήρυξης του Υπουργείο Υγείας για την πρόσληψη 5 γιατρών, σε κρίσιμες και καθοριστικές ειδικότητες, για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, ζήτησε από το Υπουργείο  ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής, τονίζει ότι η αποχώρηση γιατρών, λόγω μεταθέσεων ή συνταξιοδοτήσεων, καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση προκήρυξη θέσεων:

-Ορθοπεδικού

-Καρδιολόγου

-Παιδιάτρου

-Γυναικολόγου

-Νεφρολόγου

Επισημαίνει, ότι η ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου Καλύμνου πρέπει να έχει υψηλό βαθμό προτεραιότητας, με δεδομένες  τις ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και τις αυξημένες ανάγκες στο νησί.

«Στις προσλήψεις προσωπικού πρέπει να υπάρχει ορθολογισμός, να υπάρχουν προτεραιότητες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για νησιωτικές περιοχές. Πρέπει να εκδοθεί νέα προκήρυξη και σε αυτήν πρέπει να ενταχθεί η ενίσχυση του νοσοκομείου με γιατρούς», δήλωσε ο Μάνος Κόνσολας.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ 4221/16.2.2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ : «Άμεση ανάγκη προκήρυξης θέσεων ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Καλύμνου»

 

Κύριε Υπουργέ,

Στην προκήρυξη που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας,  για την πλήρωση  θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και Κέντρων  Υγείας, απουσιάζει η πρόβλεψη για το νοσοκομείου Καλύμνου.

Με δεδομένο, ότι πρόκειται για ένα νησί, που καλύπτει τις ανάγκες δημόσιας υγείας 16 χιλιάδων πολιτών, ο αριθμός των οποίων πολλαπλασιάζεται τη θερινή περίοδο, θα έπρεπε η ενίσχυση του νοσοκομείου Καλύμνου να έχει υψηλό βαθμό προτεραιότητας, με δεδομένο και τις ελλείψεις σε προσωπικό.

Η αποχώρηση γιατρών, λόγω μεταθέσεων ή συνταξιοδοτήσεων, καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση προκήρυξη θέσεων:

-Ορθοπεδικού

-Καρδιολόγου

-Παιδιάτρου

-Γυναικολόγου

-Νεφρολόγου

Σχετική πρόταση έχει υποβληθεί και από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Υγείας, οφείλει ,είτε να τροποποιήσει τη σχετική προκήρυξη ή να εντάξει τις 5 αυτές θέσεις ιατρικού προσωπικού, σε νέα προκήρυξη προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται η κυβέρνηση να τροποποιήσει τη σχετική προκήρυξη ή να εντάξει τις 5 αυτές θέσεις ιατρικού προσωπικού, σε νέα προκήρυξη προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου